תקנון האתר

תקנון רכישה והסכם הזמנה באתר "צ'יק צ'אק שופ":

תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך (להלן: "המשתמש") באתר "צ'יק צ'אק שופ(להלן: "האתר") ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, לרבות רכישה באמצעות רכישה טלפונית, ומהווים הסכם מחייב בינך לבין "נוימן גרופ" (להלן: "מפעילת האתר"). קרא תקנון זה במלואו ובעיון.

גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר ו\או הזמנה באתר.

הזמנת הפריטים בהזמנתי נבדקו על ידי, בחנתי את התאמתם לצרכיי,  בדקתי את מידותיהם, עיצובם וצבעם ואישרתי את הזמנתי זו.
ידוע לי כי המוצרים המוצגים בפרסום, הינם לדוגמא ולצורך המחשה בלבד.
ידוע לי כי אחריות על מידות המוצר לצרכי, מיקום וסידור המוצרים הינו שלי בלבד.

1) ביטול עסקה עקב פגם במוצר: 
במידה ונתקבל מוצר פגום והרוכש גילה זאת תוך 14 יום מקבלתו, המוצר\החלק הפגום יוחלף במוצר\חלק חדש זהה על חשבוננו.
במידה ולא קיים במלאי מוצר\חלק  זהה, יתאפשר לרוכש לקבל מוצר מקביל/דומה באותה רמת מחיר (ההחלפה על חשבוננו) או לבטל את העסקה ללא כל עמלת ביטול עסקה.
במקרה של ביטול עסקה עקב פגם/תקלה במוצר, אנו נגיע לאסוף את המוצר מהלקוח על חשבוננו וזאת בתנאי שיש את אריזת המוצר המקורית והמוצר ארוז כפי שנשלח.

החברה לא תישא בכל אחריות בגין איחור במועד אספקה\ שבר במוצר הנובעים מ"כשל באספקה" של חברת המשלוחים החיצונית.
החברה תעשה כל אשר ביכולתה למנוע מצב של "כשל באספקה".
החברה מחויבת לספק רק מוצר ששולם במלואו.

2) ביטול עסקה שלא עקב פגם במוצר:
על פי חוק הגנת הצרכן 1981, ביטול עסקה ייעשה עד 14 ימים מקבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם. 
הודעה על הביטול תימסר בפקס/דוא"ל/דואר.
החזרת המוצרים תיעשה אל מחסני החברה.
המוצרים יוחזרו ע"י הרוכש, באחריותו ועל חשבונו.
המוצרים יוחזרו כשהם ארוזים באריזתם המקורית. על האריזה להיות סגורה כפי שנתקבלה
(לא נפתחה כלל).
על המוצרים המוחזרים ועל האריזה להיות שלמים ותקינים ושלא נעשה בהם כל שימוש.

3) בעת ביטול עסקה כספו של הרוכש יוחזר לו תוך 14 ימי עסקים ממועד החזרת המוצרים למחסני החברה, 
למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם. 
החזר התשלום לרוכש יתבצע באותו אמצעי תשלום בו שילם הרוכש.
התשלום עבור המשלוח (אם בוצע) לא יוחזר לרוכש.

4) כל ביטול עסקה אחר:
על אריזות שנפתחו ובלבד שלא נעשה כל שימוש במוצר (לא הורכב), החברה תגבה 20% ממחיר המוצר וזה עבור
עמלת קיפול ואריזה מחדש ומכירתו כיד שנייה וזאת בנוסף לעמלת ביטול העסקה שבסעיף 3 לעיל. (סה"כ 25% מהמוצר).
על אלה ינוכו גם דמי המשלוח (אם היה כזה) לפי המפורט בסעיף 3 שלעיל. 
על הרוכש לוודא מראש שהמוצר מתאים לו ו/או למשפחתו, הן מבחינת מידות והן מבחינת התאמה לביתו ו/או ללכל מקום אחר.

5) חידודים:
פרטי האשראי אינם נשמרים במערכת ואנו מתחייבים שאין באפשרותנו להעבירם לצד ג'.
מוצרים שנאספו באיסוף עצמי הינם ללא אחריות כלל.
לא ניתן לבטל עסקה ולא יתקבלו החזרת מוצרים בעת שהמוצר הורכב\הופעל, בין אם הורכב מטעמי החברה ובין אם הורכב\הופעל ע"י הלקוח.
לא ניתן לבטל עסקה ולא יתקבלו החזרות מוצרים לאחר 14 ימים ממועד קבלתם גם אם הלקוח פתח את האריזה לאחר 14 ימים מקבלתה.
על הלקוח לעדכן בהזמנתו (בשורת הערות) במידה והוא ביצע הזמנה עם משלוח לביתו שבקומה גבוה מקומה 2 ללא מעלית, וכן ישנה תוספת בעלות משלוח כזה של 150 ש"ח וזמן האספקה יכול להתארך.

החברה אינה ולא תהיה אחראית כלפי הרוכש לכל נזק ישיר, עקיף, גופני ו/או נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן שימוש, נתונים ו/או בגין אובדן רווחים ישירים או עקיפים, הנובעים או קשורים בדרך כל שהיא בשימוש, העתקה ו/או הצגה של האתר ו/או שימוש במוצרים.

בכל מקרה לא יעלה גובה הפיצוי ללקוח/רוכש/צד ג', על סכום הרכישה אותו שילם לחברה.

כל תביעה שתגיע כנגד החברה יטופל ע"י בית המשפט בבאר שבע בלבד.

הצטרפו לניוזלטר שלנו

ותקבלו 5% הנחה לרכישה הקרובה שלכם באתר!

* לא כולל כפל מבצעים * לא כולל כפל קופונים *לא כולל מוצרי כתר

תודה שנרשמת!

קוד קופון: news5

דילוג לתוכן